Verantwoordelijkheids OCD

Obsessieve twijfel aan je eigen handelen

Op deze pagina:
Op deze pagina
Verantwoordelijkheids OCD, ook wel responsibility OCD genoemd, is obsessieve twijfel aan je eigen handelen. Je vraagt je af of je iets gedaan of nagelaten hebt waardoor anderen schade hebben opgelopen. Dit is een bijzondere vorm van de obsessieve angst om anderen per ongeluk schade te berokkenen. Het gaat om dingen die gebeurd zouden kunnen zijn. Het is dus niet meer te voorkomen.

Ervaringsverhalen

Deskundigenartikelen

Op het internet