Syndroom van Gilles de la Tourette

Neuro-psychiatrische aandoening

Op deze pagina:
Op deze pagina
Er bestaan overeenkomsten tussen Obsessieve Compulsieve Spectrumstoornissen (OCSS) en het Syndroom van Gilles de la Tourette. Zie voor meer informatie over deze aandoening de link hieronder naar de officiële website van de Nederlandse Tourettestichting. Hier vind je alles over deze op zichzelf staande neuro-psychiatrische aandoening, die qua symptomen een overlap kent met OCSS.

Ervaringsverhalen

Deskundigenartikelen

Op het internet