Controle OCD

Dwangmatig controleren

Op deze pagina:
Op deze pagina
Bij controle OCD of controledwang ben je bang fouten te maken met grote gevolgen. Voorbeelden zijn het veroorzaken van brand en ontploffingen door het gebruik van gas en elektra, inbraak door het niet goed afsluiten van ramen en deuren, het veroorzaken van een ongeluk met de auto of financiële schade door het niet goed invullen van cheques of bijhouden van de administratie. Met dwanghandelingen probeer je de onzekerheid en angst te verminderen. Je moet de gevreesde gebeurtenissen voorkomen. Vaak vermijd je situaties. Je kookt bijvoorbeeld niet op gas, zet geen verwarming aan of rijdt geen auto.

Ervaringsverhalen

Deskundigenartikelen

Op het internet