Op deze pagina
Inhoudsopgave

De psycho-educatiecursus geeft informatie en ondersteuning voor naastbetrokkenen van een patiënt met OCD.

Over deze cursus

Met subsidie van Fonds Psychische gezondheid heeft GGZinGeest in samenwerking met de Angst Dwang en Fobiestichting en het Nederlands Kenniscentrum voor Angst, Dwang, Trauma en Depressie een psycho-
educatiecursus ontwikkeld. De gehele 7-delige cursus is onderaan deze pagina vrij beschikbaar.
In deze cursus komen alle aspecten van de dwangstoornis aan bod bij zowel volwassenen als kinderen.

De psycho-educatiecursus informeert familieleden over OCD, kan ter preventie dienen van overbelasting van naasten en
ondersteunend werken bij Cognitieve Gedragstherapie.

De 7 modules


De cursus betreft een groepsaanbod.
Er zijn 7 modules ontwikkeld die elk een avond in beslag nemen:

  1. Wat is dwang, wat zijn uitingsvormen, hoe ontstaat het, hoe vaak komt het voor en wat zijn de gevolgen? (Epidemiologie, etiologie, uitingsvormen van dwang en gevolgen voor functioneren)
  2. Hoe kan OCD worden behandeld met psychotherapie? (Behandeling met CGT volgens de richtlijn, werking en bijwerkingen, behandelvormen van CGT, principes van behandeling)
  3. Hoe kan OCS behandeld worden met medicatie? (Behandeling met medicatie volgens de richtlijn, werking en bijwerkingen, behandelvormen van medicatie, principes van behandeling)
  4. Wat zijn behandelmogelijkheden als CGT en medicatie niet werkt?(Therapieresistente dwang: openstaande behandelmogelijkheden volgens de richtlijn)
  5. Wat kan de patiëntenvereniging voor mensen met OCS doen? (Avond met de ADF Stichting; lotgenotencontacten; ondersteuningsmogelijkheden)
  6. Wat voor invloed hebben dwangklachten op relatie en gezin? (Invloed van OCS op het systeem: interactie, valkuilen, hoe er mee om te gaan)
  7. Ouder-kind module (Hoe kunnen kinderen worden geïnformeerd; uitleg over dwang aan kinderen voor verschillende leeftijdsgroepen).

Bij iedere module hoort een tekst voor deelnemers en een powerpointpresentatie. Deze kun je hieronder downloaden.