Verbonden aan dit onderzoek

Hoofdonderzoeker: prof.dr. Odile A. van den Heuvel, Amsterdam UMC (locatie VUmc) Behandelingen vinden plaats in: Amsterdam UMC / GGZ inGeest Radboudumc / ProPersona Maastricht UMC+ / Mondriaan Neurocare locaties Groningen / Eindhoven

Meedoen aan dit onderzoek?

Volwassenen (18 jaar of ouder) met de diagnose obsessieve-compulsieve stoornis (of dwangstoornis, OCD, OCS), die onvoldoende baat hebben gehad bij exposuretherapie. Zie verdere details de website.

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat niet-invasieve hersenstimulatie (transcraniële magnetische stimulatie, TMS) effectief is bij het behandelen van dwangklachten. Ondanks de bewezen effectiviteit worden rTMS-behandelingen voor OCS in Nederland nu nog niet gedekt door de zorgverzekering.

We weten dat TMS werkt, maar we weten nog niet hoe groot het effect is van TMS als dit toegevoegd wordt aan de exposuretherapie. Daarnaast willen we ook weten of we TMS op zo’n manier kunnen toepassen dat het betaalbaar genoeg wordt om vergoed te worden door zorgverzekeraars.

In dit onderzoek worden volwassenen met de diagnose OCD die onvoldoende baat hebben gehad bij exposuretherapie (met of zonder medicatie) per lot ingedeeld in 1 van de 2 behandelcondities. In de ene conditie wordt TMS gegeven voorafgaand aan elke exposuretherapiesessie, gedurende 4 dagen/week, voor minimaal 5 en maximaal 7 weken. In de andere conditie vindt ook deze intensieve vorm van exposuretherapie plaats, maar deze wordt steeds voorafgegaan met placebo TMS (niet werkzame). Op deze manier kunnen we bepalen wat de toegevoegde waarde is van TMS boven op de exposuretherapie.

In totaal zullen 250 mensen met OCD behandeld worden op een van de 5 sites van het TETRO consortium, in Amsterdam, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Eindhoven. Van de 250 mensen zullen 167 mensen de echte TMS krijgen en 83 mensen de placebo TMS.

Andere onderzoeken

Leefgewoonten en lichamelijke gezondheid bij OCS

Ons onderzoeksteam aan het Karolinska Instituut in Zweden heeft een online-enquête ontwikkeld om informatie te verzamelen over de lichamelijke gezondheid en levensstijl (lichamelijke activiteit,
Status van dit onderzoek: .

Een online onderzoek naar zekerheid in obsessieve-compulsieve stoornis

Het gevoel van controle en zekerheid willen hebben is een belangrijk probleem bij OCS. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat patiënten met OCS vaak
Status van dit onderzoek: .

De invloed van symptoomprovocatie op glutamaat in obsessieve-compulsieve stoornis – een functional magnetic resonance spectroscopy studie (SPECTROS)

Het SPECTROS onderzoek bestaat uit twee delen: een psychiatrisch onderzoek (2 uur), een neuropsychologisch onderzoek en de MRI scan (samen 3 uur). Het onderzoek
Status van dit onderzoek: .

Het 3D-onderzoek: Doorbreek Dwang Digitaal

Het 3D-onderzoek: Doorbreek Dwang Digitaal De afdeling Angststoornissen van Psyq Den Haag voert een onderzoek uit naar de behandeling van een obsessief compulsieve stoornis
Status van dit onderzoek: .

arrIBA Studie

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), ofwel dwangklachten, hebben een grote negatieve invloed op het leven van patiënten en hun naasten. Op dit moment is Cognitieve Gedragstherapie
Status van dit onderzoek: .