Verbonden aan dit onderzoek

Onderzoekscentra Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Psychiatrie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC) locatie Academisch Medisch Centrum (AMC) in opdracht van BioHaven Pharmaceuticals.

Meedoen aan dit onderzoek?

– U bent tussen de 18 en 65 jaar
– U heeft minimaal een jaar lang last van OCS-klachten
– U gebruikt medicatie maar deze (en eerdere medicijnen) heeft geen of niet voldoende effect

Troriluzole is een medicijn dat invloed heeft op glutamaat en daardoor anders werkt dan de huidige
medicatie voor obsessief-compulsieve stoornis (OCS), zoals selectieve serotonineheropnameremmers (SSRIs) en selectieve serotonine-en-noradrenaline-heropnameremmers (SNRIs).
We willen onderzoeken of mensen met OCS, die niet goed reageren op de bestaande medicatie,
baat hebben bij het aanvullen van hun medicatie met Troriluzole.

We bekijken of behandeling met Troriluzole de OCS vermindert. Daarnaast bekijken we hoe veilig
Troriluzole is voor de behandeling van OCS en hoe goed uw lichaam het accepteert. We vergelijken
het effect van Troriluzole met het effect van een placebo. Een placebo is een product zonder het
werkzame bestanddeel, een ‘nepgeneesmiddel’.

Troriluzole is een nieuw geneesmiddel dat door de opdrachtgever is ontwikkeld, wat betekent dat
het nog niet in de handel is gebracht en door geen enkele gezondheidsautoriteit wereldwijd is
goedgekeurd.

Het onderzoek duurt ongeveer 18 weken en omvat ongeveer 7 bezoeken aan het
onderzoekscentrum.

Voor meer informatie, of voor het opvragen van de uitgebreide informatie over dit onderzoek, mailt
u naar:
LUMC: troriluzole@lumc.nl (t.a.v. mevr. K. Koekenbier en mevr. P. Herbschleb) of
Amsterdam UMC locatie AMC: map@amsterdamumc.nl (t.a.v. Dr. J. Zantvoord en Dr. S. Cohen)

Andere onderzoeken

TETRO: TMS in Exposure Therapie Resistente OCD

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat niet-invasieve hersenstimulatie (transcraniële magnetische stimulatie, TMS) effectief is bij het behandelen van dwangklachten. Ondanks de bewezen effectiviteit worden
Status van dit onderzoek: .

Leefgewoonten en lichamelijke gezondheid bij OCS

Ons onderzoeksteam aan het Karolinska Instituut in Zweden heeft een online-enquête ontwikkeld om informatie te verzamelen over de lichamelijke gezondheid en levensstijl (lichamelijke activiteit,
Status van dit onderzoek: .

Een online onderzoek naar zekerheid in obsessieve-compulsieve stoornis

Het gevoel van controle en zekerheid willen hebben is een belangrijk probleem bij OCS. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat patiënten met OCS vaak
Status van dit onderzoek: .

Obsessive Compulsive Brain Signatures (OBS) onderzoek

Voor het Nederlandse onderzoek zijn we op zoek naar 50 mensen met een dwangstoornis (OCD) tussen de 18 en 50 jaar die hiervoor (nog)
Status van dit onderzoek: .

De invloed van symptoomprovocatie op glutamaat in obsessieve-compulsieve stoornis – een functional magnetic resonance spectroscopy studie (SPECTROS)

Het SPECTROS onderzoek bestaat uit twee delen: een psychiatrisch onderzoek (2 uur), een neuropsychologisch onderzoek en de MRI scan (samen 3 uur). Het onderzoek
Status van dit onderzoek: .

Het 3D-onderzoek: Doorbreek Dwang Digitaal

Het 3D-onderzoek: Doorbreek Dwang Digitaal De afdeling Angststoornissen van Psyq Den Haag voert een onderzoek uit naar de behandeling van een obsessief compulsieve stoornis
Status van dit onderzoek: .