Verbonden aan dit onderzoek

Hoofdonderzoeker: Elena Hoogerwerf (Msc) Afdeling Angststoornissen Psyq Den Haag/Universiteit Leiden Onderzoeksassistent: Patrick Imanse (Msc) Afdeling Angststoornissen Psyq Den Haag Senior onderzoeker: Dr. Anja Greeven Afdeling Angststoornissen Psyq Den Haag/Universiteit Leiden Senior onderzoeker: Dr. Rutger Goekoop Afdeling Angststoornissen Psyq Den Haag Senior onderzoeker: Prof. Dr. Philip Spinhoven Universiteit Leiden

Meedoen aan dit onderzoek?

U kunt deelnemen aan het onderzoek wanneer u:

  • Een diagnose obsessief-compulsieve stoornis heeft.
  • Ouder bent dan 18 jaar
  • De Nederlandse taal goed genoeg beheerst om vragenlijsten in te kunnen vullen
  • Bereid bent om eventuele medicatie gedurende het onderzoek niet te verhogen of te wisselen.

Algemene opzet

Als u meedoet, duurt de onderzoeksbehandeling in totaal 20 weken.

U wordt 20 weken behandeld met exposure. De helft van de proefpersonen krijgt exposure via de smartphone applicatie, de andere helft traditionele exposure. Loting bepaalt welke behandeling u krijgt.

Voor het onderzoek is het nodig dat u een keer per week een behandelafspraak heeft. Een afspraak duurt 45 minuten tot 1 uur. In de traditionele exposure conditie komt u elke week naar de polikliniek voor behandeling. Tussen de afspraken door oefent u thuis door middel van huiswerkopdrachten. Als u  exposure via de smartphoneapp doet gaat u wekelijks beeldbellen en chatten met uw therapeut, Indien u dat wilt, kunt u twee keer in de behandeling de afspraak op de poli plaats laten vinden. Tussen de afspraken door oefent u thuis met huiswerkopdrachten die u in de app registreert. Ook kunt u de voortgang van uw behandeling goed bijhouden door uw emoties, gedrag en verschillende omgevingsfactoren te registreren in de app.

Als onderdeel van het onderzoek wordt er op verschillende momenten informatie over uw klachten verzameld.

In totaal wordt u 9 keer thuis opgebeld. U krijgt dan vragen over uw dwangklachten. Een telefoongesprek duurt 20 tot 30 minuten. U krijgt daarnaast 9 keer een digitale vragenlijst toegestuurd. De vragen gaan over het verloop van uw klachten. Het invullen van de eerste vragenlijst kost u ongeveer 1 uur, de andere vragenlijsten kosten u 10-30 minuten. De vragenlijsten kunnen in gedeeltes worden ingevuld op uw eigen computer.

Interesse?

Neem voor meer informatie contact op met Elena Hoogerwerf (elena.hoogerwerf@psyq.nl) of met Patrick Imanse (p.imanse@psyq.nl).
Meer informatie en de volledige proefpersoon informatiefolder is te vinden op:
https://3donderzoek.wordpress.com/

Het 3D-onderzoek: Doorbreek Dwang Digitaal

De afdeling Angststoornissen van Psyq Den Haag voert een onderzoek uit naar de behandeling van een obsessief compulsieve stoornis (OCS) met een smartphoneapplicatie. Op deze wijze kan de therapie meer flexibel aangeboden worden in uw eigen omgeving: waar en wanneer u het meeste last heeft van de dwang. Dit wordt vergeleken met een traditionele face-to-face behandeling in de spreekkamer.

Achtergrond van het onderzoek

Exposure is de voorkeursbehandeling voor OCS, in deze behandeling wordt u uitgenodigd u bloot te stellen aan datgene waar u bang voor bent, en de dwanghandelingen achterwege te laten. Zo wordt het patroon van dwanggedachten en handelingen doorbroken. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat hoewel veel patiënten met OCS opknappen van deze behandeling, er helaas ook een grote groep patiënten is die onvoldoende reageert op deze behandeling of terugvalt. Wij denken dat een van de redenen hiervan is dat de behandeling soms onvoldoende aansluit op de persoonlijke situatie van patiënten. OCS klachten zijn heel gevarieerd: zij spelen in verschillende situaties, in verschillende vormen en op verschillende momenten op. De onderzoekers van het 3D-onderzoek verwachten dat exposure via een app flexibeler is en beter aansluit op uw persoonlijke situatie waardoor zij effectiever is dan de traditionele behandelvorm. Zo kunt u met uw therapeut beeldbellen of chatten tijdens exposuremomenten die u in uw dagelijks leven opzoekt, of die zich spontaan voordoen, Ook kunt u de voortgang van uw behandeling goed bijhouden door uw emoties, gedrag en verschillende omgevingsfactoren te registreren in de app. Deze informatie wordt tevens gedurende het behandelproces gebruikt om samen met u te kijken hoe deze factoren van invloed zijn op het beloop van uw klachten. Deze exposure op maat wordt vergeleken met traditionele exposure. In de traditionele exposure conditie krijgt u wekelijks exposure, bij PsyQ locatie Lijnbaan Den Haag.

Andere onderzoeken

TETRO: TMS in Exposure Therapie Resistente OCD

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat niet-invasieve hersenstimulatie (transcraniële magnetische stimulatie, TMS) effectief is bij het behandelen van dwangklachten. Ondanks de bewezen effectiviteit worden
Status van dit onderzoek: .

Leefgewoonten en lichamelijke gezondheid bij OCS

Ons onderzoeksteam aan het Karolinska Instituut in Zweden heeft een online-enquête ontwikkeld om informatie te verzamelen over de lichamelijke gezondheid en levensstijl (lichamelijke activiteit,
Status van dit onderzoek: .

Een online onderzoek naar zekerheid in obsessieve-compulsieve stoornis

Het gevoel van controle en zekerheid willen hebben is een belangrijk probleem bij OCS. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat patiënten met OCS vaak
Status van dit onderzoek: .

Obsessive Compulsive Brain Signatures (OBS) onderzoek

Voor het Nederlandse onderzoek zijn we op zoek naar 50 mensen met een dwangstoornis (OCD) tussen de 18 en 50 jaar die hiervoor (nog)
Status van dit onderzoek: .

De invloed van symptoomprovocatie op glutamaat in obsessieve-compulsieve stoornis – een functional magnetic resonance spectroscopy studie (SPECTROS)

Het SPECTROS onderzoek bestaat uit twee delen: een psychiatrisch onderzoek (2 uur), een neuropsychologisch onderzoek en de MRI scan (samen 3 uur). Het onderzoek
Status van dit onderzoek: .

EMDR bij OCD?

Marleen Rijkeboer, klinisch psycholoog/psychotherapeut en hoogleraar aan de universiteit van Maastricht onderzoekt of EMDR zou kunnen helpen bij OCD. De achterliggende gedachte is dat er