Verbonden aan dit onderzoek

Prof. dr. Marleen Rijkeboer, Maastricht University

Marleen Rijkeboer, klinisch psycholoog/psychotherapeut en hoogleraar aan de universiteit van Maastricht onderzoekt of EMDR zou kunnen helpen bij OCD. De achterliggende gedachte is dat er bij OCD vaak sprake is van het gevoel dat er een nare gebeurtenis zou kunnen plaatsvinden, een dreiging. Oorspronkelijk werd EMDR toegepast bij trauma’s, die werkelijk hadden plaatsgevonden en ongewilde herinneringen daaraan (flash-backs). Nu wordt onderzocht of EMDR ook werkt op traumatische gebeurtenissen die zouden kunnen plaatsvinden,(ook al is de kans daarop vaak ontzettend klein; maar mensen worden er obsessief door in beslag genomen en moeten er voortdurend ongewild aan denken (flash-forwards).

Er worden geen nieuwe deelnemers meer gezocht. De resultaten van het onderzoek worden de komende tijd verwerkt. 

Andere onderzoeken

arrIBA Studie

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), ofwel dwangklachten, hebben een grote negatieve invloed op het leven van patiënten en hun naasten. Op dit moment is Cognitieve Gedragstherapie
Status van dit onderzoek: .