Meedoen aan dit onderzoek?

Heeft u interesse in deelname? Neem voor meer informatie een kijkje op de website of neem contact op met de onderzoekers via arriba@ggzcentraal.nl.

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), ofwel dwangklachten, hebben een grote negatieve invloed op het leven van patiënten en hun naasten. Op dit moment is Cognitieve Gedragstherapie (CGT) de standaardbehandeling. Het effect van CGT is dan ook aangetoond in veel eerder onderzoek. Echter, niet iedereen die CGT afmaakt profiteert er van. Ook zijn er mensen die CGT niet aandurven, omdat ze daarvoor situaties moeten aangaan die angst bij ze oproepen (‘exposure’). Het zou kunnen dat deze mensen wel profiteren van de Inference Based Approach (IBA), een behandeling zonder exposure. Het effect van IBA is ook aangetoond in eerder onderzoek. Pas als we kunnen aantonen dat IBA even effectief is als CGT, dan kunnen we Nederlandse patiënten deze alternatieve behandeling bieden. We hopen dat daardoor meer mensen met dwangklachten in Nederland zullen herstellen van hun aandoening. 

Daarom is er een groot landelijk onderzoek gestart, de arrIBA-studie, waarbij we het effect van IBA vergelijken met dat van CGT.  We zijn op zoek naar 203 deelnemers die behandeling zoeken voor OCS. Zij worden willekeurig ingedeeld in behandeling met IBA of CGT. Daarnaast kijken we bij een gedeelte van de deelnemers met behulp van hersenscans naar de invloed van behandeling op de hersenen. Deelnemers kunnen kiezen of zij mee willen doen aan dit extra hersenscan-onderzoek. 

Instellingen verspreid over heel Nederland doen mee: in Amsterdam, Ermelo, Groningen, Assen, Hoogeveen, Nijmegen, Maastricht en Heerlen. Het onderzoeksteam bestaat uit onder andere dr. Henny Visser, prof. dr. Ton van Balkom, prof. dr. Patricia van Oppen, prof. dr. Odile van den Heuvel, dr. Chris Vriend, drs. Nadja Wolf en drs. Emma Koenen. 

Overige Nederlandse projectleden: 

  • Prof dr. A.J.L.M. van Balkom, psychiater 
  • Prof. dr. O.A. van den Heuvel, psychiater  
  • Prof. dr. P. van Oppen, GZ-psycholoog 
  • Dr. C. Vriend, neurowetenschapper  
  • Willem, Rob & Wendy, ervaringsdeskundigen  
  • Daniëlle Pos, projectondersteuner 

Een legio aan enthousiaste lokale onderzoekers, onderzoeksassistenten en behandelaren. 

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw en door GGz Centraal.

Andere onderzoeken

EMDR bij OCD?

Marleen Rijkeboer, klinisch psycholoog/psychotherapeut en hoogleraar aan de universiteit van Maastricht onderzoekt of EMDR zou kunnen helpen bij OCD. De achterliggende gedachte is dat er