Meedoen aan dit onderzoek?

Het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan dit onderzoek.

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), ofwel dwangklachten, hebben een grote negatieve invloed op het leven van patiënten en hun naasten. Op dit moment is Cognitieve Gedragstherapie (CGT) de standaardbehandeling. Het effect van CGT is dan ook aangetoond in veel eerder onderzoek. Echter, niet iedereen die CGT afmaakt profiteert er van. Ook zijn er mensen die CGT niet aandurven, omdat ze daarvoor situaties moeten aangaan die angst bij ze oproepen (‘exposure’). Het zou kunnen dat deze mensen wel profiteren van de Inference Based Approach (IBA), een behandeling zonder exposure. Het effect van IBA is ook aangetoond in eerder onderzoek. Pas als we kunnen aantonen dat IBA even effectief is als CGT, dan kunnen we Nederlandse patiënten deze alternatieve behandeling bieden. We hopen dat daardoor meer mensen met dwangklachten in Nederland zullen herstellen van hun aandoening. 

Daarom is er een groot landelijk onderzoek gestart, de arrIBA-studie, waarbij we het effect van IBA vergelijken met dat van CGT.  We zijn op zoek naar 203 deelnemers die behandeling zoeken voor OCS. Zij worden willekeurig ingedeeld in behandeling met IBA of CGT. Daarnaast kijken we bij een gedeelte van de deelnemers met behulp van hersenscans naar de invloed van behandeling op de hersenen. Deelnemers kunnen kiezen of zij mee willen doen aan dit extra hersenscan-onderzoek. 

Instellingen verspreid over heel Nederland doen mee: in Amsterdam, Ermelo, Groningen, Assen, Hoogeveen, Nijmegen, Maastricht en Heerlen. Het onderzoeksteam bestaat uit onder andere dr. Henny Visser, prof. dr. Ton van Balkom, prof. dr. Patricia van Oppen, prof. dr. Odile van den Heuvel, dr. Chris Vriend, drs. Nadja Wolf en drs. Emma Koenen. 

Overige Nederlandse projectleden: 

  • Prof dr. A.J.L.M. van Balkom, psychiater 
  • Prof. dr. O.A. van den Heuvel, psychiater  
  • Prof. dr. P. van Oppen, GZ-psycholoog 
  • Dr. C. Vriend, neurowetenschapper  
  • Willem, Rob & Wendy, ervaringsdeskundigen  
  • Daniëlle Pos, projectondersteuner 

Een legio aan enthousiaste lokale onderzoekers, onderzoeksassistenten en behandelaren. 

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw en door GGz Centraal.

Andere onderzoeken

TETRO: TMS in Exposure Therapie Resistente OCD

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat niet-invasieve hersenstimulatie (transcraniële magnetische stimulatie, TMS) effectief is bij het behandelen van dwangklachten. Ondanks de bewezen effectiviteit worden
Status van dit onderzoek: .

Leefgewoonten en lichamelijke gezondheid bij OCS

Ons onderzoeksteam aan het Karolinska Instituut in Zweden heeft een online-enquête ontwikkeld om informatie te verzamelen over de lichamelijke gezondheid en levensstijl (lichamelijke activiteit,
Status van dit onderzoek: .

Een online onderzoek naar zekerheid in obsessieve-compulsieve stoornis

Het gevoel van controle en zekerheid willen hebben is een belangrijk probleem bij OCS. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat patiënten met OCS vaak
Status van dit onderzoek: .

De invloed van symptoomprovocatie op glutamaat in obsessieve-compulsieve stoornis – een functional magnetic resonance spectroscopy studie (SPECTROS)

Het SPECTROS onderzoek bestaat uit twee delen: een psychiatrisch onderzoek (2 uur), een neuropsychologisch onderzoek en de MRI scan (samen 3 uur). Het onderzoek
Status van dit onderzoek: .

Het 3D-onderzoek: Doorbreek Dwang Digitaal

Het 3D-onderzoek: Doorbreek Dwang Digitaal De afdeling Angststoornissen van Psyq Den Haag voert een onderzoek uit naar de behandeling van een obsessief compulsieve stoornis
Status van dit onderzoek: .

EMDR bij OCD?

Marleen Rijkeboer, klinisch psycholoog/psychotherapeut en hoogleraar aan de universiteit van Maastricht onderzoekt of EMDR zou kunnen helpen bij OCD. De achterliggende gedachte is dat er