• Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Nieuws
 • Bericht reacties:1 reactie

Op 25 maart 2022 organiseert OCDnet de Tweede Dag van de Dwang. Deze dag staat in het teken van ontmoeting en wil een overzicht geven van wat er in Nederland te doen is op het terrein van OCD. De dag is bedoeld voor patiënten, naasten en professionals. Dagvoorzitters zijn Youri Moggré en Menno Oosterhoff. Aan het woord zijn behandelaren, onderzoekers en ervaringsdeskundigen.

Programma

9.00 Ontvangst en registratie

9.30 Opening door Ton van Balkom, voorzitter OCDnet en bestuurslid NedKAD

9.35-11.00 Neuromodulatie: Beïnvloeding van de hersenen door elektrische of magnetische pulsen
9.35-10.05
TETRO Studie, (TMS voor Exposure Treatment Resistant OCD). Door prof. dr. Odile A. van den Heuvel, psychiater / hoogleraar Neuropsychiatrie, Amsterdam UMC, Tjardo Postma, MSc.,  arts in opleiding tot psychiater (aios) en promovendus bij GGZingeest en Amsterdam UMC, en drs. Geert Jan Dussel,  ervaringsdeskundige bij de ADF Stichting.
Transcraniële magnetische stimulatie (TMS) is een niet-invasieve manier van hersenstimulatie die toenemend terrein wint in de psychiatrie en neurologie. Niet-invasief betekent dat de patiënt hiervoor niet geopereerd hoeft te worden. In onze bijdrage zullen we stilstaan bij de werking van TMS, de toepassing bij OCD, de ervaringen op basis van de mono-center TIPICCO-trial en de plannen voor de multi-center TETRO-trial.
10.05-10.35 Neurochirurgische behandeling van OCD. Door drs. D.L. Marinus Oterdoom, neurochirurg, UMC Groningen en Bart de Beurs, ervaringsdeskundige en auteur van het boek Operatie Angst – Hoe Deep Brain Stimulation mij verloste.
Het UMCG hoopt in 2022 te gaan starten met Deep Brain Stimulation (DBS) operaties voor OCD. In andere Nederlandse ziekenhuizen -en dan met name het Amsterdam UMC- wordt dit al meerdere jaren succesvol gedaan. Bij deze operaties worden elektroden diep in de hersenen geplaatst. De elektroden worden verbonden met een stroombron die onder de huid wordt geplaatst. Via de elektroden kan elektrische stroom worden toegediend aan heel precies uitgekozen gebiedjes in de hersenen, waardoor OCD-klachten kunnen verbeteren. Er zal worden besproken hoe dit in zijn werk gaat. Bart de Beurs vertelt over zijn ervaringen.

10.35-11.00 Discussie en vragen

11.00-11.30 Koffie

11.30-12.30 Lotgenotencontact, naasten en voorlichting
11.30-11.45
Angst Dwang en Fobie stichting (informatie volgt)
11.45-12.00 Het SPACE programma voor ouders van kinderen/jongeren met OCS. Door Carina Sier, ambulant hulpverlener/cognitief gedragstherapeutisch medewerker bij het Landelijk Team en DAT (= dwang, angst, en tics) expertise centrum van Levvel in Amsterdam.
OCS bij kinderen/jongeren heeft een enorme impact op hun ouders en gezin. De dwanggedachten en dwanghandelingen kunnen het hele leven van het gezin beïnvloeden en dwingt ouders vaak tot het doen van aanpassingen aan hun gezinsstructuur. Om ouders van kinderen/jongeren met OCS daar goed in te coachen heeft Levvel het innovatieve behandelprogramma SPACE (= Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions) van Eli Lebowitz en Haim Omer, overgenomen en geïmplementeerd. Dit programma is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CBT) en Nonviolent Resistance. SPACE biedt ouders handvatten om hun kind aan te moedigen hun angst en dwang te overwinnen. In deze korte presentatie willen we u wat principes van deze methode die we sinds mei 2019 in Levvel gebruiken, laten zien.
12.00-12.15 Perinatale OCD (OCD in of na de zwangerschap)door Marjolijn Kraaij, ervaringsdeskundig voorlichter en lotgenotencontactbegeleider bij de ADF stichting. Marjolijn vertelt over haar ervaringen met perinatale OCD, over professionele hulp en de rol van lotgenotencontact voor haar herstel.
12.15-12.30 Lotgenotencontact waar en wanneer je maar wilt. Door Hanna Damwichers, projectleider OCDcafé en ervaringsdeskundige angst en dwang bij de ADF Stichting.
Met OCDcafé maakt de ADF Stichting lotgenotencontact 24/7 online toegankelijk voor iedereen die te maken heeft met dwang. Hanna, die samen met Menno Oosterhoff het initiatief nam tot OCDcafé, vertelt kort over de totstandkoming van het project en gaat live in gesprek met een aantal deelnemers en gespreksleiders.

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00 Actueel onderzoek naar OCD

13.30 – 14.30 Zes korte Pecha Kucha-presentaties over lopend of onlangs afgerond onderzoek
1.    Wat is de rol van signaalstoffen bij een obsessieve compulsieve stoornis en hoe worden deze gemeten? Door: Drs. Niels T. de Joode, promovendus, Amsterdam UMC / Vrije Universiteit, afdeling Anatomie en Neurowetenschappen / afdeling Psychiatrie.
De hersenen gebruiken signaalstoffen (neurotransmitters) om hersendelen met elkaar te laten communiceren. Bij mensen met OCD is er mogelijk een verstoring van deze signaalstoffen opgetreden. Sinds kort is het mogelijk om met behulp van een techniek, die functionele Magnetic Resonance Spectroscopy (fMRS) heet, op een MRI scanner de verandering in de concentratie van signaalstoffen in de hersenen te meten. Door deze nieuwe techniek te combineren met een taak die dwangsymptomen uitlokt, hopen we een beter inzicht te krijgen hoe de concentraties van deze signaalstoffen veranderen tijdens het ervaren van dwang.
2.    Bevindingen uit de Generation R studie. Door  Cees Weeland, MSc Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Psychiatrie / Anatomie & Neurowetenschappen, momenteel werkzaam als arts-onderzoeker / promovendus.
De obsessies en dwangklachten die kenmerkend zijn voor OCD komen regelmatig voor bij kinderen in de algehele populatie. Dit kan zich ontwikkelen tot OCD, maar dat gebeurt niet bij alle kinderen. Binnen de Generation R studie, een onderzoek waarin de ontwikkeling van geboorte tot volwassenheid wordt onderzocht, hebben wij onderzoek gedaan naar de hersenstructuur bij kinderen met OCD symptomen. Wij vonden dat structuurverschillen in de hersenen bij kinderen met OCD symptomen in de algehele populatie overlappen met die van kinderen die bekend zijnmet de diagnose OCD. Kennis over de hersenen in het vroege begin kan ons helpen meer te begrijpen over het ontstaan van OCD.
3.    Doorbreek Dwang Digitaal: gepersonaliseerde exposure met feedback versus standaard exposure. Door:  Elena Hoogerwerf, MSc., promovendus PsyQ Den Haag.
In deze presentatie zal het ontwerp gepresenteerd worden van een klinische trial die momenteel uitgevoerd wordt op de afdeling Angststoornissen in Den Haag. In deze trial wordt onderzoek gedaan naar gepersonaliseerde exposure voor patiënten met een obsessief-compulsieve stoornis. Exposure wordt gepersonaliseerd door middel van beeldbellen en feedback gebaseerd op experience sampling data. De smartphone-applicatie NiceDay wordt gebruikt om exposure te geven en om experience sampling data te verzamelen.
4.  arrIBA: ervaringsdeskundigen en onderzoekers zij aan zij in onderzoek naar IBA-behandeling voor de dwangstoornis. Door: Nadja Wolf, MSc, Arts in opleiding tot psychiater & PhD-student, GGz Centraal.
De standaard behandeling voor een dwangstoornis is Cognitieve Gedragstherapie (CGt) met exposure. Hoewel CGt effectief is voor veel patiënten is er ook een groep mensen voor wie het niet (voldoende) werkt of die de exposure niet durven aangaan. Mogelijk profiteert deze groep patiënten wel van een nieuwe behandelmethode, Inference Based Approach (IBA), een cognitieve therapie zonder exposure. Binnen een groot landelijk samenwerkingsverband loopt momenteel de arrIBA-studie om te onderzoeken of IBA even effectief is als CGt in het behandelen van een dwangstoornis. In deze presentatie vertel ik u meer over dit onderzoek en over hoe ervaringsdeskundigen de kwaliteit van het onderzoek vergroten.
5.   COCON-OCD: Wat is de rol van het gevoel van zekerheid in obsessieve-compulsieve stoornis? door drs. Monja Hoven, promovenda Amsterdam UMC, locatie AMC afdeling Psychiatrie, Universiteit van Amsterdam.
Zekerheid willen hebben in je keuzes en handelingen: het is een bekend fenomeen bij OCS. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat patiënten met OCS vaak te onzeker zijn over hun beslissingen. In de COCON studie onderzoeken wij momenteel verschillende zaken omtrent zekerheid in OCS. We onderzoeken wat de rol van context is in de inschatting van zekerheid, hoe zekerheid samenhangt met leren, hoe zekerheid wordt gebruikt om ‘changes of mind’ te reguleren en hoe zekerheid in keuzes samenhangt met globalere vormen van zekerheid. In deze presentatie zal ik ingaan op de onderzoeksvragen, hypotheses en de opzet van de studie.
6.   Looking at main routes disruptions in OCD brain networks, door Samantha Baldi, MSc, PhD Candidate at the Faculty of Psychiatry and Neuropsychology, Maastricht University.
Our brains are constantly stimulated by the environment. Stimuli that capture our attention may at first be processed by a specific system, but information on what these stimuli are and how to respond to them is quickly shared across all brain regions. An intricate, highly efficient network of connections allows information to travel from one side to another. Research has shown that this system might be malfunctioning in several psychiatric disorders. We investigated whether this was the case in OCD as well. (Deze laatste presentatie is in het Engels)

14.30-15.00  Discussie

15.00-15.30 Thee

15.30-17.00 Psychotherapie
15.30-15.45
EMDR bij OCD (Flash forward): Rampbeelden verzwakken bij OCD. Door  drs. Leonieke Vet, klinisch psycholoog, Accare, Groningen.
Mensen met OCD hebben mensen soms rampbeelden over de toekomst en proberen door handelingen uit te voeren deze ramp te voorkomen. Deze presentatie gaat over het toepassen van de Flash Forward bij rampbeelden en hoe deze behandeling mogelijk ook een rol kan spelen bij de behandeling van OCD.
15.45-16.00 Kortdurende Intensieve (thuis-) behandeling van Overwaal. Door Mirjam Kampman,  Klinisch Psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker ProPersona Overwaal expertisecentrum voor angst, dwang en PTSS, met medewerking van een ervaringsdeskundige.
Bij polikliniek Overwaal worden intensieve (thuis)behandelingen van 4-8 hele dagen uitgevoerd, waarbij daar geoefend wordt waar dat nodig is. Soms is dat thuis, maar dat kan zeker ook op andere plaatsen of de behandellocatie zijn. Na de intensieve dagen volgen nog enkele boostersessies. Deze behandeling is voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar die al eerder een cognitieve gedragstherapie behandeling voor dwangstoornis hebben gehad en op een afstand van minder dan 5 kwartier (auto) rijden van Nijmegen wonen (als het nodig is dat er thuis geoefend wordt). De resultaten van de behandelingen van volwassenen worden gepresenteerd en een ervaringsdeskundige die deze behandeling heeft gevolgd zal over haar ervaringen vertellen.
16.00-16.15 Intensieve thuisbehandeling bij kinderen en adolescenten. Door Anne Nijboer en Tineke, cognitief gedragstherapeutisch medewerkers, beiden werkzaam in het DAT team (dwang, complexe angst en tics) bij Accare Groningen.
Wanneer reguliere individuele CGT niet voldoende oplevert en er sprake is van complexe dwang bieden wij om hardnekkige patronen te doorbreken kortdurende intensieve thuisbehandeling vanuit het dwang team. Hierover vertellen wij meer vanuit het perspectief van de behandelaar en de cliënt/ouders.
16.15-16.30 Behandeling van dwang met IBA, therapeut en patiënt vertellen samen. Door: dr. Henny Visser GGzCentraal Centrum voor Psychotherapie/Marina de Wolfcentrum. 
IBA is een nieuwe psychotherapie voor dwangklachten. Mensen leren door een IBA-behandeling waarneming en zelfkennis te gebruiken om obsessieve twijfels op te lossen. Als er geen twijfel meer is, is er ook geen aandrang meer om een dwanghandeling uit te voeren. Iets doen wat je niet durft is er niet bij in een IBA behandeling. In de presentatie legt een therapeut het IBA model uit en vertelt een patiënt hoe hij behandeling van zijn dwangklachten met IBA heeft ervaren.
16.30-17.00 Discussie

Informatiemarkt

In de hal is er gedurende de dag een informatiemarkt met:
– TMS demonstratie (TETRO team beschikbaar voor vragen)
– Virtual Reality
– ADF stichting
– Uitgeverij Lucht
– NedKAD/OCDnet.
– Posters van onderzoekers

Kort spreekuur

Ook is er in de pauzes een spreekuurmogelijkheid, waarbij bezoekers 10 minuten met een psychiater of psycholoog kunnen praten. Hiervoor kunnen mensen zich van tevoren opgeven. Informatie hierover volgt binnenkort.

Kosten

Deelnamekosten voor professionals: € 50,-
Deelnamekosten voor patiënten en naastbetrokkenen: € 15,-
Mochten deze kosten een bezwaar zijn, dan kunt u vrijstelling vragen via kristien@nedkad.nl . (Let op: in het inschrijfformulier moet dan toch aangegeven worden dat u € 15,- betaalt)

Aanmelden

DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN!

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&VN, de VGCt, de FGzPt en de NVvP

Organisatie

OCDnet in samenwerking met de ADF Stichting en de onderzoekers van de TETRO-studie die in het voorjaar 2022 van start gaat. M.m.v. van UMCG en Uitgeverij Lucht.
Ocdnet is een onderdeel van NedKAD

Locatie

Pro Persona
Nijmeegsebaan 61, gebouw Sterrenberg
Nijmegen

De locatie is met het openbaar vervoer te bereiken met Breng Bus 5 vanaf het station Nijmegen CS. (4 maal per uur)

Op het terrein is ruime parkeergelegenheid.

Geef een antwoord

Dit bericht heeft één reactie

 1. Sibrand

  Wat goed en fijn dat jullie de dag (opnieuw) organiseren, na de primeur een aantal jaren terug!
  Het is fijn om op vrijdag 25 maart weer eens onder elkaar te zijn.
  Met vriendelijke groet,

  Sibrand Hofstra uit Zwolle