• Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Nieuws
 • Bericht reacties:3 Reacties

De werkgroep OCDnet, onderdeel van NedKAD organiseert vier lunchwebinars over dwangstoornissen oftewel Obsessive Compulsive Disorders. Mensen met OCD hebben veel baat bij vroegherkenning en -interventie. Professionals lijken vaak niet voldoende kennis te hebben van OCD om de aandoening te herkennen en/of  adequaat te behandelen. Met deze webinarreeks wil de werkgroep een steentje bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van ggz- en eerstelijnsprofessionals.

Het doel is dat deelnemers meer inzicht krijgen in de herkenning van verschillende subtypes van OCD en in de behandeling ervan. De onderwerpen zijn: OCD en seksuele oriëntatie, hoarding (verzameldwang), relatie-OCD en existentiële OCD.

Accreditatie is toegekend bij de NVvP, VGCt en FGzPt (1 punt per webinar).

Kosten: Mensen die accreditatiepunten willen, betalen 25 euro per webinar (65 euro bij volledige reeks) en beantwoorden 2 of 3 inhoudelijke multiplechoicevragen.

Inschrijvingen zijn gesloten.

 

Programma

Webinar 1 OCD en Seksuele oriëntatie
17 november 2022, 12.00-13.00 uur
Spreker: Bas van Heycop ten Ham (klinisch psycholoog, Psychiatrie Rivierenland).
Een moeilijk te onderscheiden subtype van OCD is die, waarbij er twijfels zijn over de seksuele oriëntatie. In deze webinar worden de verschillende uitingen van deze vorm van OCD besproken, evenals manieren om het te onderscheiden van normale twijfel. Vervolgens wordt stilgestaan bij de psycho-educatie (waarom is het dwang en niet normale twijfel?) en de behandelmogelijkheden, met name CGt.

Webinar 2: Hoarding (Verzameldwang)
23 februari 2023, 12.00-13.00 uur
Sprekers: Marijda Fournier (klinisch psycholoog-psychotherapeut, Altrecht Academisch Angstcentrum en Altrecht polikliniek Woerden) & Maike Kramer (psycholoog, Altrecht Academisch Angstcentrum en Virtual Reality-team van Altrecht).
In deze webinar wordt informatie gegeven over de diagnostiek en behandeling van patiënten met een verzamelstoornis. Er is vaak sprake van meervoudige psychiatrische problematiek met beperkt ziekte-inzicht, waardoor patiënten vaak ernstig geïnvalideerd zijn geraakt. Om grip te krijgen op de problematiek is een multidisciplinaire aanpak vereist waarbij zowel systeem als getrainde ambulante thuisbegeleiders betrokken worden. Op basis van wetenschappelijk inzicht en ervaring wordt informatie gegeven over diagnostiek en cognitieve gedragstherapie, en samenwerking met de thuisbegeleiders en ketenpartners.

Webinar 3: Relatie-OCD
20 april 2023, 12.00-13.00 uur
Sprekers: Rachel van Loenen (GZ-psycholoog, Amsterdam UMC) en Bernardette Blom (GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut, Amsterdam UMC)
Relatie OCD, ook wel R-OCD, veroorzaakt obsessieve kwellende twijfel over eigen gevoelens voor een partner. Typische gedachten die mensen met R-OCD hebben zijn: vind ik hem of haar wel leuk genoeg, mooi genoeg, hou ik wel echt van hem of haar? In deze webinar wordt informatie gegeven over die diagnostiek en (CGT)-behandeling van patiënten met R-OCD, de nadruk ligt op de psychotherapeutische behandeling.

Webinar 4: Existentiële OCD
22 juni 2023, 12.00-13.00 uur
Spreker: Menno Oosterhoff (psychiater)
Om existentiële ook wel filosofische OCD genoemd te behandelen met CGt is eerst nodig deze minder bekende vorm van OCD beter te leren kennen. Pas dan is het mogelijk te weten hoe je het op de juiste manier kunt aanpakken en hoe  responspreventie en exposure eruit moeten zien. En ook wanneer vooral de cognitieve kant van CGT onbedoeld de obsessie kan versterken.

Deze kennis is ook toe te passen op andere vormen van OCD, wat eigenlijk is heel veel OCD een overgevoeligheid voor de existentiële problemen. De webinar is praktischer dan de titel mogelijk doet vermoeden.

Kijk voor meer informatie op de website van NedKAD.

Geef een antwoord

Dit bericht heeft 3 reacties

 1. Geweldig dat jullie dit doen. Ik heb de vorige webinar met veel interesse gevolgd. Ga deze zeker weer volgen.

 2. Valentijn

  Dit klinkt heel goed! Is dit toegankelijk voor patiënten, of enkel voor professionals?

  1. OCDnet

   Je kan zeker ook als patiënt deelnemen, de informatie is wel vooral gericht op professionals. Het gaat dan vooral over herkenning en behandeling van OCD.