Op deze pagina
Inhoudsopgave

Als je OCD vermoedt bevraag je de patiënt over de inhoud, ernst, duur en de gevolgen van de dwangklachten.

Aard van de obsessies

Wat ligt aan de basis van de onrust? 

 • Angst
 • Walging 
 • Onbestemde onrust, onvolledigheid 

NB. Bij de onbestemde onrust kan secundair angst optreden. “Als ik de handeling niet uitvoer dan gebeurt er een ongeluk, iets ergs.” Dit is vaak weinig specifiek. 

Indien de aard angst of walging is: hoe verhoudt iemand zich tot de obsessies? Welke invloed heeft iemand op de vreselijke dingen die zouden kunnen gebeuren?

Veroorzaakt iemand de zaken die angst of walging oproepen (on)opzettelijk of wordt iemand slachtoffer?

     (meer over de aard van obsessies)

Aanwezige compulsies?

Welke dwanghandelingen zijn er om onrust te verminderen? 

 • Mentale en/of fysieke handelingen 
 • Compulsie en/of impulsie
 • Logisch en/of magisch verband houdend met de obsessie 

(meer over de verschillende compulsies)

Vermijding

Welke vermijding is er om onrust te voorkomen? 

Vaak wordt wel uitgebreid geïnformeerd naar obsessies en compulsies maar niet naar vermijding, terwijl die ook heel bepalend kan zijn. Bijvoorbeeld: 

 • Geen werk meer kunnen doen uit angst voor fouten 
 • Vrouwen of mannen vermijden uit angst voor ongewenste homo- of heteroseksuele gevoelens 
 • Vermijden dingen te gebruiken uit angst voor beschadiging, wanorde
 • Dingen niet aanraken uit angst voor besmetting 
 • Messen vermijden uit angst gewelddadig te worden 
 • Bepaalde getallen vermijden 
 • Niet op de naden tussen de tegels lopen 
 • Sociale situaties vermijden 
 • Bepaalde gedachten vermijden 

Overige factoren 

 •  Op welke levensterreinen speelt de OCD? 
 •  Hoeveel tijd nemen obsessies en compulsies in beslag? 
 •  Wat was  de beginleeftijd? 
 •  Zijn er ook tics (geweest) in de familie? 
 •  Hoe sterk is het ziektebesef?
 •  In hoeverre lukt het om verstandelijk te blijven als de onrust toeneemt?
 •  Zijn er psychotische kenmerken?
 • Zijn er andere dwangverschijnselen (geweest)? 
 • Binnen welk cluster vallen de verschijnselen? 

(lees meer over de verschillende clusters)