Op deze pagina
Inhoudsopgave

Diagnostische meetinstrumenten

Hier vind je meetinstrumenten voor diagnose en het bepalen van de ernst van de dwangklachten. Deze bestaan uit vragenlijsten en interviews. De meetinstrumenten op OCDnet.nl zijn bruikbaar voor de klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek.

Kinderen en jongeren

SOCS, Short OCD Screener, Korte OCD vragenlijst

ADIS-C/P is een semi-gestructureerd diagnostisch interview. In de ADIS-C/P worden verschillende stoornissen op het gebied van primair angst en stemming uitgevraagd aan de hand van de DSM-IV criteria.

CY-BOCS, Children Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. De CY-BOCS is een vragenlijst/semigestructureerd interview dat de aard en ernst van OCD meet bij kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar.

Volwassenen

YBOCS, Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Semi-gestructureerd interview van de 40 punt schaal. PDF-versie

Y-BOCS, Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, zelfrapportage van de symptoomchecklist. PDF-versie