Op deze pagina
Inhoudsopgave

Obsessies zijn in te delen in onrust die angstig gekleurd is en onrust die onbestemd voelt.

Angstige onrust

Deze onrust gaat vaak gepaard met veel gedachten over het onderwerp van de obsessie. De gedachten gaan over de mogelijkheid van iets naars dat kan gebeuren of misschien gebeurd is. De onzekerheid wordt beleefd als erg verontrustend en de noodzaak deze op te lossen van essentieel belang. Hoe groot de feitelijke kans is maakt daarbij niets uit.

De eventuele nare gebeurtenis kan verband houden met:

 • moraliteit: schuld dragen, moreel tekort schieten, spijt moeten betuigen, onrecht;
 • vergankelijkheid: ziekte of dood van jezelf of geliefden, verlies van spullen, zinloosheid;
 • sociale aspecten: schaamte, uitsluiting, eenzaamheid, verlatenheid, walging.

Iemand ziet zichzelf mogelijke nare gebeurtenissen:
a. opzettelijk veroorzaken
b. per ongeluk veroorzaken
c. als slachtoffer ondergaan

Opzettelijk veroorzaken

Bij indringende ongewenste gedachten (intrusies) kan de angst ontstaan werkelijk met opzet iets vreselijks te willen doen. De nare voorstellingen kunnen o.a. betrekking hebben op:

 • agressieve handelingen gericht op jezelf of anderen;
 • gedachten aan seksuele gedragen die je tegenstaan;
 • gedachten dingen die je als godslasterlijk ziet;
 • racistische verwensingen, scheldwoorden of beledigingen uiten.

Lijst van nare gedachten

Hier volgt een lijst van veelvoorkomende nare voorstellingen van wat je per ongeluk of expres bij jezelf of een ander zou kunnen doen of waarvan je het slachtoffer zou kunnen worden.

 • Iemand voor de trein duwen
 • Iemand aanrijden
 • Iemand een glas in het gezicht duwen
 • Jezelf of een andere steken met een mes
 • Iemand besmetten
 • Je kind uit het raam gooien
 • Zelfmoord plegen
 • Beledigingen uiten
 • Stelen
 • Liegen
 • Het stuur van de auto omgooien
 • Getroffen worden door de bliksem
 • Dingen vernielen
 • Seks met dieren
 • Seks met kinderen
 • Incest
 • Verkrachting
 • Lustmoorden
 • Likken, ruiken, aanraken
 • Satan vereren
 • Seks met een heilige
 • God die masturbeert
 • Mensen ziek of dood wensen
 • Racisme
 • Scheldwoorden
 • Brand stichten
 • Ongeboren kind schade toebrengen
 • Ongemerkt iemand schade hebben toegebracht
 • Besmetting
 • Bevruchting
 • Verspilling
 • Moreel tekort schieten
 • De verkeerde beslissingen hebben genomen
 • Verlies

Lees meer over nare gedachten.

Per ongeluk veroorzaken

Terugkerende gedachten aan het per ongeluk veroorzaken van een nare gebeurtenis kunnen de angst in de hand werken door onachtzaamheid de verantwoordelijkheid te moeten dragen voor grove fouten. De angst zonder kwade opzet iets vreselijks te doen kan o.a. betrekking hebben op:

 • iemand besmetten;
 • iemand bevruchten;
 • iets essentieels over het hoofd zien;
 • iemand schade berokkenen door onvoorzichtigheid;
 • iemand ongemerkt schade hebben berokkend;
 • het naleven van eigen morele, ethische, religieuze normen;
 • veranderen in een immoreel of mislukt persoon;
 • liegen, de verkeerde informatie geven;
 • zelf schade oplopen door onachtzaamheid.

Slachtoffer worden

Terugkerende gedachten aan het slachtoffer worden van vreselijke dingen maken iemand overmatig bang voor nare situaties. Deze houden bijvoorbeeld verband met:

 • ziekte of dood van jezelf of dierbaren;
 • verlies of vergankelijkheid van spullen;
 • samen zijn met de verkeerde partner;
 • niet kunnen slapen;
 • angst om iets belangrijks te missen;
 • ongeluksgetallen of ongelukswoorden;
 • ontrouw;
 • besmetting;
 • bevruchting;
 • de ware seksuele oriëntatie niet kennen of niet onder ogen willen zien.

Onbestemde onrust

Onbestemde onrust is niet primair angstig van aard en gaat vaak over onvolledigheid, onvolkomenheid of imperfectie. Deze onrust wordt ook wel aangeduid met NJRF: not just right feelings. Deze onrust is vergelijkbaar met de premonitory urge bij tics. Dat is een onaangenaam gevoel van lichamelijke onrust, dat opgeheven wordt door de tic.

Not just right feelings

Not just right feelings kunnen o.a. betrekking hebben op:

 • asymmetrie en exactheid;
 • sparen en hamsteren;
 • vergeten of niet weten;
 • lichamelijke processen zoals ademhalen, knipperen, plassen en slikken;
 • existentiële thema’s;
 • indringende storende beelden;
 • liedjes die blijven hangen;
 • geluiden;
 • obsessieve verliefdheid;
 • orde, overzicht, volledigheid;
 • iets belangrijks niet meemaken.