Op deze pagina
Inhoudsopgave

Bij verschillende aandoeningen komen dezelfde symptomen voor. De volgende op zichzelf staande aandoeningen hebben overeenkomsten met OCD.

OCSS Formeel

Aandoeningen die formeel tot het obsessieve compulsieve spectrum behoren:

 • Body Dysmorphic Disorder (BDD), bodydysmorfe stoornis, morfodysfore stoornis, ingebeelde lelijkheid
 • Skin-picking (SP), dwangmatige excoriatie, huidpulkstoornis
 • Trichotillomanie (TTM), haaruittrekstoornis
 • Hoarding, verzamelstoornis
 • Obsessieve jaloezie
 • Andere stoornissen uit het spectrum

OCSS Informeel

Aandoeningen die informeel tot het obsessieve compulsieve spectrum behoren:

 • Ticstoornissen
 • Hypochondrie, ziekteangststoornis
 • Eetstoornis
 • Obsessieve Compulsieve Persoonlijkheidsstoornis (OCPS)

Stoornissen buiten het spectrum

Aandoeningen die niet tot het spectrum behoren, maar toch overeenkomsten hebben:

 • Specifieke fobie
 • Gegeneraliseerde angststoornis
 • Sociale fobie