OCDnet is onderdeel van het Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie.

Adres
NedKAD/OCDnet
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht

Postadres
Postbus 725
3500 AS Utrecht

E-mail
info@nedkad.nl

NedKAD is telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag
030-2959326